poradenstvi - o spolecnosti

Společnost HV HOLDING a.s. byla založena v roce 1999 dvěma akcionáři, a to Ing. Václavem Vobořilem a Ing. Petrem Havlem. Hlavním posláním společnosti bylo řídit a rozvíjet společnosti, které vlastnila.

Jednalo se o výrobní, obchodní, finanční a vzdělávací společnosti. Společnost a její dceřiné společnosti rozvíjeli oba akcionáři společně až do roku 2007, kdy Ing. Václav Vobořil odprodal svůj podíl Ing. Petru Havlovi.

Ten společnosti provozoval do roku 2015, kdy se rozhodl vykročit na dráhu managera a společnosti, které vlastnila společnost HV HOLDING a.s., prodat. To s postupně stalo a název společnosti HV HOLDING a.s. pozbyl svého významu a společnost se přejmenovala na HVL a.s.. 
Po několika úspěšných misích jako manažer se jediný akcionář opět rozhodl změnit svoje zaměření a stal se poradcem a projekt partnerem významné české poradenské společnosti M.C.TRITON.
HVL a.s. je tedy v současné době poradenskou společností a projekt partnerem společnosti M.C.TRITON. V této činnosti nalézá smysl a radost i její jediný akcionář, Ing. Petr Havel.

Využívá znalosti a dovednosti, které jak už jako majitel firmy, tak i jako vrcholový manažer nasbíral, ku prospěchu svých klientů.