HVL a.s. je společnost s dlouhodobou podnikatelskou historií v několika odvětvích, která se v současné době na trhu etabluje jako poradenská společnost. Naši spolupracovníci a smluvní partneři jsou lidé, kteří dlouhodobě a úspěšně pracovali v manažerských pozicích ve společnostech působících v rozličných oborech. U našich klientů se soustřeďujeme zejména na:


Procesy a efektivní řízení – snažíme se najít jednoduché a praktické způsoby jak řídit činnosti, jak mít přehled o podstatných událostech a jak rychle a efektivně reagovat.


 Zásada je,  kdo nekontroluje nebo neměří, ten neřídí.


Efektivní výroba – poskytujeme klientům externí pohled na jejich výrobní procesy, odhalujeme skryté rezervy, které nebyli schopni identifikovat. Využitím odhalených rezerv společně zkrátíme výrobní časy a navýšíme kapacitu výroby.


Metoda externího pohledu do firmy je léty ověřená a funguje.


Interim management
 – mnohdy se nedaří najít vhodného kandidáta na určitou manažerskou pozici ve společnosti nebo manageři společnosti už nemohou věnovat další čas řízení změny, o které vědí, že ji společnost potřebuje. Jsme schopni takovou změnu společně s Vámi odřídit a/nebo dočasně řídit úsek společnost do doby vyhledání kandidáta a na jeho výběru a zaškolení budeme aktivně spolupracovat.


Kam je  směrováno úsilí a energie, tam se děje změna.


Dlouhodobé řízení společnosti – v životě každého člověka i společnosti může nastat zlom, kdy dojde energie a nebo motivace společnost řídit a rozvíjet. Ujmeme se řízení společnosti nebo jejího dalšího rozvoje a společně jí pak dovedeme k předání do dobrých rukou.


Včas si uvědomit tuto skutečnost je lepší, než zničit předchozí úsilí.